Special Solutions

RTLS-specialløsning til healthcare:
Trådløs temperatur-overvågning

Overvåger og temperatur-logger køleskabe og frysere i realtid

2Trace har leveret Europas største løsning til trådløs temperatur-overvågning. Systemet er bygget på standardiseret RTLS – Real Time Location System – baseret på WiFi-opkobling og positionering.

 

Løsningen overvåger i realtid 24/7 flere end 750 køleskabe og frysere på Frederiksberg og Bispebjerg hospitaler. Løsningen er etableret som erstatning for hospitalernes manuelle aflæsning, der typisk blev foretaget én gang dagligt. Den gav udelukkende et billede af temperaturen på det tidspunkt, hvor kontrollanten åbnede køleskabet og aflæste det manuelle termometer.

 

2Trace-løsningen opdaterer selv aflæsningstemperaturen i realtid og online, ligesom alle informationerne logges.

 

I dag kan man (de)centralt få en samlet status for samtlige overvågede køleskabe og frysere. Alt logges og vises i et system, der kan vedligeholdes centralt, men tilgås decentralt.

 

Løsningen er batteridrevet, nem at integrere og bruger det eksisterende WiFi netværk til at overføre temperatur-informationerne. Dermed stilles der kun krav om minimal fysisk installation – og der skal hverken kables yderligere strøm eller netværk for at sætte systemet i drift. Selve overvågningsløsningen kan afvikles stand-alone, men også integreres med eksisterende systemer, hvor informationer udveksles automatisk.

 

Sådan fungerer RTLS

24/7 overvågning

RTLS intelligent overvågning sikrer 24 timers kontinuerlig overvågning. Temperaturen i køleskabe og frysere logges konstant – også i weekender og ferieperioder. Alle logninger dokumenteres i forhold til gældende standarter og kan efter behov eksporteres til eksterne systemer. Informationer er gradueret tilgængelige, dvs. informationstilgange kan defineres efter brugernes behov for viden.

 

Kvalitet

En konstant overvågning sikrer, at opbevaringstemperaturen ligger indenfor det ønskede område. Alle afvigelser logges, og ”unormale” afvigelser udløser alarm til de rette medarbejdere for udbedring og tilbagemelding. Andre ”unormale” hændelser dokumenteres for rette vedkommende og myndighed i forhold til gældende regler. Processen for temperatur-overvågning foregår i dag typisk manuelt. Dette sker ved en stikprøvekontrol hver 24. time, og der er i princippet ingen dokumentation for udsving og eventuel fejlhåndtering i tidsrummet mellem kontrollerne. Derfor leverer RTLS temperatur-overvågningen en højere kvalitet, der sikrer indholdet af hver enkelt køleskab/fryser. Samtidig leveres en præcis dokumentation af temperaturforløbet hen over døgnet.

 

Intelligente Alarmer

Alarmer distribueres til de rette medarbejdere på afdelingen ved en første ikke-kritisk alarm. Bliver alarmen ignoreret – eller kan den ikke løses lokalt – opgraderes alarm til kritisk, og dermed aktiveres den centrale vedligeholdelsesfunktion.

 

Alarmtyper

Inssvingningfænomener. Når et køleskab åbnes, vil temperaturen stige til over det tilladte. Ved normalt brug genskabes den tilladte temperatur i skabet efter et stykke tid. Selvom en temperatur stiger over det tilladte kortvarigt, vil det ikke udløse en alarm. Derimod vil afvigelser, som at glemme at lukke døren udløse en alarm, så fejlen kan korrigeres hurtigt, inden indholdet tager unødig skade. Samtidig dokumenteres forløbet, og afvigelser logges automatisk. Ved defekt på køleskabet eller fryseren kan der ske en langsom forøgelse af temperaturen. Den vil ligeledes udløse en alarm.

Alarmhåndtering

Alarmudbedring registreres i systemet, så alle kan se, hvad der er foretaget for udbedre fejl eller fejlhåndtering. Udbedringer tilbagemeldes via PC eller APP, så fejlhåndtering dokumenteres og logges standardiseret. Dermed kan eventuele statiske, kvalitets- eller procesårsager overvåges og lokaliseres.

 

Samlet vedligeholdelse

Systemenhederne er de samme til køleskabe og frysere. Temperatur proben gør forskellen, og alle enheder kan konfigureres individuelt. Dermed kan der opsættes grænseværdier for det enkelte skab, fx. min og max temperatur, ved åbning af dør, hvor lang tid, der må gå, før temperatur er stabil etc.

 

Dette sikrer, at vedligeholdelsesafdelingen kun skal koncentrere sig om én systemenhed – og konfigurer den efter, om den er ny eller skal afløse en eksisterende enhed. Det giver samtidig den fordel, at der kun er brug for et minimum enheder i reserve for service og vedligehold.

 

DANAC

Løsning er NIST-godkendt og kan ligeledes certificeres til DANAC akkreditering.


Michael Winther

COO

Tlf: +45 40 85 48 85

Michael Jensen

CEO

Tlf: +45 26 14 95 92

Lasse Cederquist

VP Sales

Tlf: +45 31 32 00 65

Service Desk

Tlf: 70 70 77 15