Dyane Smartcabinet

Hvad er et DYANE Smartcabinet?

Et DYANE smartcabinet er et skabssystem baseret på RFID tekno-logi, hvor adgangen er begrænset til håndtering af kostbare produk-ter eller produkter, hvor der stilles store krav til sporbarheden i forhold til patienterne.
 
Skabet er primært beregnet til hjerteafdelinger (karkirurgi, radiologisk ki-rurgi mv.) og operationsafdelinger, hvor den korte udløbsdato for visse produkter sammenholdt med deres høje pris gør, at det er altafgøren-de at begrænse lagrene samt sikre optimal lagerstyring.
 
Ved at bruge RFID teknologi kan DYANE smartcabinet spore alle bevægelser af produkterne i skabet realtid.
En touchskærm sikrer, at sygeplejepersonalet kan udføre sit arbejde brugervenligt og forsvarligt.
 
DYANE sørger som logistikstyringsløsning for systemstyring, overvåg-ning og afrapportering lige der, hvor og hvornår forbruget foregår.  DYANE håndterer bl.a. adgang til skabet, forbrugsregistrering, automa-tisk genbestilling, samtidig med at det også giver adgang til parameter-baserede rapporter, der muliggør analyse i realtid af de informationer, der er nødvendige til at kunne tage effektive beslutninger.


Michael Winther

COO

Tlf: +45 40 85 48 85

Michael Jensen

CEO

Tlf: +45 26 14 95 92

Lasse Cederquist

VP Sales

Tlf: +45 31 32 00 65

Service Desk

Tlf: 70 70 77 15