Hvad er passive tags

 

Denne teknologi kan på mange måder sammenlignes med en mere avanceret form for stregkode.

I stedet for en stregkode anvendes en tag. En tag er en lille antenne (folie), hvorpå der er monteret en chip (den røde prik):

 

Eksempel på passivt tag

 

 

En sådan tag vil typisk have en størrelse på omkring 8 mm x 50 mm. mens den lille chip er 1,5 mm. i diameter.

 

Når en tag kommer ind i et radiofelt, vil antennen generere energi til den lille chip/processor og en værdi vil blive afsendt. Da registrering af en tag foregår via radiobølger er det ikke nødvendigt at den er synlig. Dette betyder at en given proces kan laves fuldautomatisk (ingen manuel betjening eller besvær med at finde den rigtige stregkode.

 

Fordele og Anvendelse

Det er oftest ønsket om at optimere forretnings-processer, der er den direkte årsag til at virksomheder vælger at investere i RFID. Ved at optimere forretningsprocesserne kan man bedre modstå konkurrencen fra andre virksomheder, da man bliver bedre til at udnytte sine ressourcer. Her har RFID vist sig effektiv til indsamling, styring og behandling af den information, som altid følger i kølvandet når produkter, materialer, maskiner og lignende udveksles internt eller mellem virksomheder.Indførelsen af RFID kan f.eks. bevirke at virksomheder:

 

  • Reducerer svind
  • Optimerer lagerbeholdningen
  • Synliggøre flaskehalse
  • Sikrer det er den rigtige vare
  • Sporer fejlleverancer
  • Håndterer returvarer
  • Automatiserer processer

 

Hvordan virker passiv RFID

For at læse/skrive til en passiv tag skal der anvendes 4 delkomponenter. En RFID reader har indbygget en radio. Til denne radio er en eller flere antenner tilsluttet. Den tilsluttede antenne vil genere et radiofelt. Når en tag nærmer sig antennen, vil dette radiofelt blive opfanget af tag’ens folie (kobberfarvet). Herved skabes en elektrisk strøm og selve chippen (processeren) vil begynde at arbejde.

Nu begynder tag’en at udveksle data med readeren. Readeren vil herefter sende den afkodede værdi (SSCC kode, EAN128 eller lignende) tilbage til en computer.

 

 

Opsætning af en portal

 

Eksempel på RFID Portal

Aflæsning af passive tags foregår i et afgrænset område. Et sådan område vil normalt have en udstrækning på 5 meters bredde og 4 meters højde. Billedet viser en praktisk udformning af en RFID gate.

Der er således tale om registrering af emner der bevæger sig rundt i foruddefinerede områder.

Andre anvendelsesområder er conveyor-bånd, læsning/lodsning af varer (port/lastbil eller x-docking), lagertransaktioner m.v.

 

Ydeevne og Teknik

Det er muligt at aflæse flere hundrede tags når de passerer gennem et område. Der kan aflæses 300 tags i sekundet. En passiv tag er relativ billig og nem at påsætte med applikatorer. En papirlabel kan således indeholde en “skjult” RFID tag. Når printeren udskriver en label, kan denne samtidigt blive kodet med RFID information. Det organisation der vedligeholder og tildeler virksomhedsnumre til stregkoder (GS1)  er ligeledes ansvarlig for den elektroniske version der anvendes i tags (EPC global).


Michael Winther

COO

Tlf: +45 40 85 48 85

Michael Jensen

CEO

Tlf: +45 26 14 95 92

Lasse Cederquist

VP Sales

Tlf: +45 31 32 00 65

Service Desk

Tlf: 70 70 77 15